Waar staat StOI voor?

StOI -Stichting Oportunidades Iguales- (Gelijke Kansen Peru), is een stichting die zich sinds 2010 vanuit Nederland inzet voor een betere positie van doven en slechthorenden in het noorden van Peru. StOI richt zich op drie aandachtgebieden:

  • beter onderwijs voor doven en slechthorenden (basis- en voortgezet onderwijs);
  • stimuleren van activiteiten die de emancipatie en participatie van doven en slechthorenden bevorderen;
  • creëren van meer opleidings-, stage- en werkplekken voor doven en slechthorenden.

Kaart stoi.jpg-for-web-LARGEOm onze doelen in Peru te realiseren, werken we nauw samen met onze Peruaanse zusterorganisatie Asociación Holanda.

In Nederland bestaan de activiteiten van StOI uit het geven van voorlichting over wat er in Peru gebeurt, het onderhouden van contacten met ‘de vrienden van StOI’, het leggen van contacten met mogelijke financiers van projecten en het inzamelen van fondsen.

Bezoek aan Nederland 2016 van Pedro en Sandra

Van 21 september tot 20 oktober brengen Pedro Lora en Sandra Medina een bezoek aan Nederland om hier kennis te maken met Nederlandse doven en horenden. Volg hier hun programma. 

Resultaten

Wat heeft StOI in 2014 gerealiseerd op het gebied van onderwijs, emancipatie en werk?

Onderwijs

We hebben drie logopedisten die gemiddeld negen uur per week oefeningen doen met zo’n twintig kinderen onder de zeven jaar. Onze instructeurs Pedro en Anita –die inmiddels niet meer voor ons werkt- hebben samen 360 uur lesgegeven op vijftien verschillende ‘inclusieve scholen’, met een of meerdere dove kinderen in de klas. Bij een gemiddelde klasgrootte van 28 leerlingen betekent dit dat er wekelijks ruim 500 horende kinderen gedurende minimaal één uur gebarentaal hebben geleerd. Al deze inzet bevordert de integratie en onderlinge communicatie tussen doven en horenden en het verschaft dove kinderen kennis en een beter zelfvertrouwen/zelfbeeld.

We bieden wekelijks ook gebarentaalles aan via ons Dovenontmoetingscentrum in twee niveaugroepen. Daar maken inmiddels meer dan vijftig belangstellenden gebruik van, vooral ook familieleden van dove kinderen.

De dove leerlingen op de middelbare school hebben vooral behoefte aan huiswerkbegeleiding. Vakken als communicatie en geschiedenis gaan vaak langs ze heen. We willen in 2015 met een aantal vrijwilligers voor vijf middelbare scholieren huiswerkbegeleiding gaan organiseren.

Emancipatie

Iedere vrijdagavond, na sluitingstijd, zit de ijszaak op het centrale plein in Cajamarca vol met zo’n dertig mensen die druk aan het gebaren zijn. Wekelijks is er een thema waarover informatie wordt verstrekt. Het actuele nieuws wordt becommentarieerd en er worden onderling veel ervaringen uitgewisseld. Deze avonden zijn uitgegroeid tot een echt platform voor doven onderling. Afgelopen jaar was er ook een cursus Excel en een reeks avonden over betere voeding voor kleine kinderen. Ook zijn er uitstapjes georganiseerd naar nabijgelegen toeristische attracties om elkaar beter te leren kennen en samen te sporten. De kosten worden voornamelijk gedragen door de jongeren zelf.

Werk

De werkgevers die met doven werken, zijn over het algemeen tevreden over hun inzet. Er zijn twee kaasbedrijven die samen inmiddels tien dove werknemers in dienst hebben. Het werk is fysiek redelijk zwaar, dus zo af en toe zoeken mensen ook elders werk. Gelukkig zijn er ook doe-het-zelf zaken, autowasplaatsen, boekhandels en een enkel restaurant waar ondertussen doven werken. Voor bedrijfsvergaderingen en communicatiestoornissen met andere werknemers worden we regelmatig gebeld om te vertalen en te bemiddelen. In totaal zijn er op dit moment zo’n 25 doven in Cajamarca aan het werk.

Wordt vriend(in) van StOI!

Je bent al vriend(in) van onze stichting door een jaarlijkse storting van minimaal 20 euro op bankrekening
NL 74 ABNA 057.98.37.777 t.n.v. StOI te Amstenrade.
Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom.

StOI in beeld

Kijk op ons Youtube-kanaal voor diverse films en items over activiteiten van StOI.

Kleintjes krijgen gebarenles