Waar staat StOI voor?

StOI – Stichting Oportunidades Iguales – (Gelijke Kansen Peru), zet zich sinds 2010 vanuit Nederland in voor een betere positie van doven en slechthorenden in het noorden van Peru. StOI richt zich op drie aandachtgebieden:

  • beter onderwijs voor doven en slechthorenden (basis- en voortgezet onderwijs);
  • stimuleren van activiteiten die de emancipatie en participatie van doven en slechthorenden bevorderen;
  • creëren van meer opleidings-, stage- en werkplekken voor doven en slechthorenden.

Kaart stoi.jpg-for-web-LARGEOm onze doelen in Peru te realiseren, werken we nauw samen met onze Peruaanse zusterorganisatie Asociación Holanda.

In Nederland bestaan de activiteiten van StOI uit het geven van voorlichting over wat er in Peru gebeurt, het onderhouden van contacten met ‘de vrienden van StOI’, het leggen van contacten met mogelijke financiers van projecten en het inzamelen van fondsen.

StOI-middag – 15 april 2018

Save the date: zondag 15 april – 3e STOI-middag

In april 2018 komen Pim en Luz Marina weer naar Nederland. We hebben inmiddels een mooie traditie opgebouwd om, wanneer zij hier zijn, een informatieve en gezellige bijeenkomst te organiseren in de Gelderhorst te Ede, het enige bejaardentehuis in heel Europa waar de bewoners doof of slechthorend zijn. Deze keer vindt de StOI-dag plaats op zondagmiddag 15 april van 15.00 tot 17.30 uur. Een uitnodiging met het precieze programma volgt medio maart. Hoofdgasten zijn uiteraard Pim en Luz Marina die uit de eerste hand verslag doen hoe het met de dovengemeenschap in noord-Peru gaat. Daaromheen verzorgen we enkele interessante presentaties, onder het genot van een hapje en drankje. We rekenen op jullie komst.

 

Resultaten

Wat heeft StOI in 2017 gerealiseerd op het gebied van onderwijs, emancipatie en werk?

 

Onderwijs

Kinderen van 0-7 jaar: spraaktherapie door onze drie logopedisten voor 24 kinderen die gemiddeld 38 therapielessen volgden van 50 minuten (917 lessen, in 2016 waren dit 660 lesuren); de training die twee logopedistes van Kentalis eind 2017 verzorgden voor de logopedistes in Peru was zeer succesvol.

Kinderen van 6-12 jaar: in 2017 zijn er 619 lessen gebarentaal gegeven aan 43 dove kinderen en 452 horende kinderen op basisscholen (in 2016: 504). Daarbij zijn nieuwe methodes en inzichten gebruikt die Pedro en Sandra tijdens hun reis in 2016 naar Nederland ontdekten. Voor familieleden waren er op woensdagen en donderdagen 55 lessen gebarentaal. De gemeente Cajamarca stelt hiervoor een leslokaal beschikbaar in het oude gemeentehuis, een mooie vorm van erkenning, nu ook in contract vastgelegd.

Jongeren van 12-18 jaar: in 2017 is voor acht dove jongeren op twee middelbare scholen (een jongens- en een meisjes technische school) 2.570 uur vertaald. Daarnaast is 438 uur wiskundebijles verzorgd en 625 uur huiswerkbegeleiding rond andere onderwerpen. De vertalers zijn zes jongeren (op één na allemaal vrouwen) uit ons eigen opleidingscircuit: de ijszaak, sommigen met dove ouders, partners of familieleden.

Directies, ouders en leerlingen zijn zeer tevreden met deze inzet. Er is meer respect en saamhorigheid onder de leerlingen, er wordt minder gepest. De rapporten eind december 2017 van de acht leerlingen waren allemaal positief, een doof meisje is zelfs de beste van de klas!

Werk

Werkende jongeren (18 jaar en ouder): in 2017 trad er een nieuwe wet in werking die bedrijven vanaf 50 werknemers verplicht 5% gehandicapten in dienst te nemen. De Asociación Holanda heeft op verzoek van het ministerie van Werkgelegenheid bedrijven ondersteund die deze norm proberen te halen, door het geven van vertalingen en cursussen voor horend personeel. Zij leren zo beter omgaan met hun nieuwe collega’s. Goed voor de contacten, de erkenning en een versterkt zelfbeeld van dove jongeren.

Wordt vriend(in) van StOI!

Je bent al vriend(in) van onze stichting door een jaarlijkse storting van minimaal 20 euro op bankrekening
NL 74 ABNA 057.98.37.777 t.n.v. StOI te Amstenrade.
Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom.

StOI in beeld

Kijk op ons Youtube-kanaal voor diverse films en items over activiteiten van StOI.

Kleintjes krijgen gebarenles