Waar staat StOI voor?

StOI -Stichting Oportunidades Iguales- (Gelijke Kansen Peru), is een stichting die zich sinds 2010 vanuit Nederland inzet voor een betere positie van doven en slechthorenden in het noorden van Peru. StOI richt zich op drie aandachtgebieden:

  • beter onderwijs voor doven en slechthorenden (basis- en voortgezet onderwijs);
  • stimuleren van activiteiten die de emancipatie en participatie van doven en slechthorenden bevorderen;
  • creëren van meer opleidings-, stage- en werkplekken voor doven en slechthorenden.

Kaart stoi.jpg-for-web-LARGEOm onze doelen in Peru te realiseren, werken we nauw samen met onze Peruaanse zusterorganisatie Asociación Holanda.

In Nederland bestaan de activiteiten van StOI uit het geven van voorlichting over wat er in Peru gebeurt, het onderhouden van contacten met ‘de vrienden van StOI’, het leggen van contacten met mogelijke financiers van projecten en het inzamelen van fondsen.

Bezoek aan Nederland 2016 van Pedro en Sandra

Van 21 september tot 20 oktober 2016 brachten Pedro Lora en Sandra Medina een bezoek aan Nederland om hier kennis te maken met Nederlandse doven en horenden. Inmiddels zijn zij alweer geruime tijd terug in Peru. Ze hebben de indrukken van de reis en wat zij in Nederland (en ook in Duitsland) hebben gezien, een plekje kunnen geven. Maar ze gaan een stap verder. In de activiteiten met doven en de materialen die daarbij worden gebruikt, proberen zij de nieuwe inzichten te verwerken. Ze zijn er zelf heel enthousiast over zoals bijgaand filmpje mooi laat zien.

Resultaten

Wat heeft StOI in 2016 gerealiseerd op het gebied van onderwijs, emancipatie en werk?

Onderwijs

Kinderen van 0-7 jaar – diagnostiek en logopedie: 660 lesuren individuele spraaktherapie door 3 logopedisten aan 24 kinderen. Winst zit ‘m vooral in kwaliteit. Ouders zien hun kinderen vooruitgaan en zoeken zelf mogelijkheden voor extra therapie. Wij financieren één les per kind per week, ouders de rest.

Kinderen van 6-12 jaar: basisschool – gebarentaal en integratie: 504 lesuren gebarentaal door 1 instructeur op 19 kleuter- en lagere scholen, waarmee 39 dove kinderen en 547 horende klasgenootjes zijn bereikt.

Onze aanwezigheid op scholen is duidelijk meer vanzelfsprekend geworden, scholen zoeken ons op, leerlingen en ouders accepteren onze manier van werken als positief.

Jongeren van 12-18 jaar: middelbare school – kennis en zelfvertrouwen: 1.880 lesuren vertaalsessies door 2 gebarentolken aan 8 dove leerlingen op twee middelbare scholen, 86 uur vrijwillige gebarentaallessen aan docenten op middelbare scholen, 643 lesuren huiswerkbegeleiding rekenen en wiskunde. De vertaalsters vervullen een rolmodel voor de 8 dove jongeren voor wie ze dagelijks simultaan vertalen. Er zijn nu al meisjes van 14 jaar die later tolk/vertaler willen worden.

 

Emancipatie

Er wordt goed samengewerkt met gemotiveerde jongeren. Een cursus familyplanning aan deze groep was een groot succes. Doordat de jongeren vooruitgang boeken, tonen ouders meer interesse in onze werkwijze.

Werk

Werkende jongeren (18 jaar en ouder)In 2016 is er een wet aangenomen die grotere bedrijven verplicht 5% gehandicapten aan te nemen. Op verzoek van het ministerie van Werkgelegenheid heeft de Asociación Holanda acht cursussen gebarentaal verzorgd aan haar personeel. In 2017 wordt dit voortgezet. Op zich is dit positief, er is eindelijk aandacht voor gehandicapten die betaald aan het werk kunnen. In de Peruaanse context is er echter ook veel ruimte voor corruptie en misbruik. Daar moeten we zeer alert op zijn.

De werkgevers die met doven werken, zijn over het algemeen tevreden over hun inzet. Er zijn twee kaasbedrijven die samen inmiddels tien dove werknemers in dienst hebben. Het werk is fysiek redelijk zwaar, dus zo af en toe zoeken mensen ook elders werk. Gelukkig zijn er ook doe-het-zelf zaken, autowasplaatsen, boekhandels en een enkel restaurant waar ondertussen doven werken. Voor bedrijfsvergaderingen en communicatiestoornissen met andere werknemers worden we regelmatig gebeld om te vertalen en te bemiddelen. In totaal zijn er op dit moment zo’n 25 doven in Cajamarca aan het werk.

Wordt vriend(in) van StOI!

Je bent al vriend(in) van onze stichting door een jaarlijkse storting van minimaal 20 euro op bankrekening
NL 74 ABNA 057.98.37.777 t.n.v. StOI te Amstenrade.
Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom.

StOI in beeld

Kijk op ons Youtube-kanaal voor diverse films en items over activiteiten van StOI.

Kleintjes krijgen gebarenles