Nieuwjaarswens 2021 vanuit Cajamarca

Hierboven een korte, welgemeende nieuwjaarswens vanuit Cajamarca.

‘Ingesproken’ – ‘ingebaard,’ hoe vreemd dat ook klinkt, is hier natuurlijk meer op z’n plaats.

We zien Fani, een van de dove medewerksters die al vanaf het begin bij de Heledaria werkzaam is.

 

De boodschap van Fani is de volgende:

Hallo, mijn naam is Fani.

En ik maak deel uit van de familie van Helados Holanda.

In deze bijzondere dagen wensen wij iedereen een gelukkig kerstfeest en een heel voorspoedig nieuw jaar. 

 


Waar staat StOI voor?

StOI – Stichting Oportunidades Iguales – (Gelijke Kansen Peru), zet zich sinds 2010 vanuit Nederland in voor een betere positie van doven en slechthorenden in het noorden van Peru. StOI richt zich op drie aandachtgebieden:
beter onderwijs voor doven en slechthorenden (basis- en voortgezet onderwijs);
stimuleren van activiteiten die de emancipatie en participatie van doven en slechthorenden bevorderen;
creëren van meer opleidings-, stage- en werkplekken voor doven en slechthorenden.
Om onze doelen in Peru te realiseren, werken we nauw samen met onze Peruaanse zusterorganisatie Asociación Holanda.
In Nederland bestaan de activiteiten van StOI uit het geven van voorlichting over wat er in Peru gebeurt, het onderhouden van contacten met ‘de vrienden van StOI’, het leggen van contacten met mogelijke financiers van projecten en het inzamelen van fondsen.

 

Wordt vriend(in) van StOI!

Je bent al vriend(in) van onze stichting door een jaarlijkse storting van minimaal 20 euro op bankrekening
NL 74 ABNA 057.98.37.777 t.n.v. StOI te Amstenrade.
Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom.

StOI in beeld

Kijk op ons Youtube-kanaal voor diverse films en items over activiteiten van StOI.

Kleintjes krijgen gebarenles