Resultaten:

In Cajamarca is in 2018 het kwartje gevallen!

Middelbare scholieren krijgen instructies

– Een aantal werkende doven, vaak al jarenlang van de middelbare school af, is begonnen aan speciale cursussen. Soms technisch, een opfriscursus of dan toch eindelijk dat laatste jaar van de middelbare school proberen af te maken, zodat ze ook een officieel diploma hebben. De grotere bedrijven nemen, gedwongen door de wet, meer gehandicapt personeel aan en komen snel bij de doven uit, want die zijn inmiddels toch iets beter opgeleid, mede dankzij onze programma’s van inclusief onderwijs van inmiddels bijna een decennia lang;
– Er zijn nu drie dove studenten die aan de universiteit studeren of hoger technisch onderwijs volgen. Bij al deze jonge studenten zorgen wij op groepsniveau of individueel, voor het vertalen van Spaans naar gebarentaal en we helpen met huiswerkbegeleiding;
– Het Ministerie van Werkgelegenheid, het Ministerie van Onderwijs en een privé-Universiteit geven inmiddels eigen cursussen gebarentaal. Ze maken daarbij gebruik van onze (ex) werknemers uit de ijszaak of van onze stichting. De coördinatie en transparantie zouden stukken beter kunnen maar iedereen ziet mogelijkheden en velen kopiëren simpelweg onze aanpak;
– Ouders komen vrijwillig naar onze bijeenkomsten want ze hebben in de gaten dat ze er iets van opsteken;
– De logopedisten vragen zich meer af wat het effect is van hun therapieën en wisselen onderling hun ervaringen uit.

 

 

Waar staat StOI voor?

StOI – Stichting Oportunidades Iguales – (Gelijke Kansen Peru), zet zich sinds 2010 vanuit Nederland in voor een betere positie van doven en slechthorenden in het noorden van Peru. StOI richt zich op drie aandachtgebieden:
beter onderwijs voor doven en slechthorenden (basis- en voortgezet onderwijs);
stimuleren van activiteiten die de emancipatie en participatie van doven en slechthorenden bevorderen;
creëren van meer opleidings-, stage- en werkplekken voor doven en slechthorenden.
Om onze doelen in Peru te realiseren, werken we nauw samen met onze Peruaanse zusterorganisatie Asociación Holanda.
In Nederland bestaan de activiteiten van StOI uit het geven van voorlichting over wat er in Peru gebeurt, het onderhouden van contacten met ‘de vrienden van StOI’, het leggen van contacten met mogelijke financiers van projecten en het inzamelen van fondsen.

 

Wordt vriend(in) van StOI!

Je bent al vriend(in) van onze stichting door een jaarlijkse storting van minimaal 20 euro op bankrekening
NL 74 ABNA 057.98.37.777 t.n.v. StOI te Amstenrade.
Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom.

StOI in beeld

Kijk op ons Youtube-kanaal voor diverse films en items over activiteiten van StOI.

Kleintjes krijgen gebarenles