Bezoek Julia Cajamarca mei/juni 2019

Wil je foto’s zien, ga dan naar foto’s

Pim en Luz Marina hebben mij gevraagd met hen mee te denken over huidige en toekomstige
activiteiten in Cajamarca. Geweldig om weer hier te zijn en de veelheid aan activiteiten te zien, die
onder de paraplu van de Asociacion Holanda plaatsvinden. Er groeit in Cajamarca steeds meer een
gemeenschap van dove en horende mensen, waarin kinderen, jongeren en ouders zich opgenomen
voelen. Zij vormen een groep: met een eigen taal, cultuur, identiteit én saamhorigheid. Dat is wat de
afgelopen weken de meeste indruk op mij maakte: te zien hoe horende en dove mensen
samenwerken om kansen te creëren en te zorgen dat iedereen mee kan doen. Alle 21 dagen bezoek ik
activiteiten, ik heb groot respect voor alles wat er gebeurt en er borrelen vragen op, die ik in de loop
van de weken bespreek met verschillende mensen.

Uiteindelijk worden er ideeën geformuleerd voor de komende jaren. Ideeën die verder uitgewerkt
moeten worden en nog met iedereen besproken, maar een paar accenten zijn al wel duidelijk:

– De gebarentaallessen van Pedro zijn nu vooral bedoeld om te zorgen dat een doof kind zich thuis
voelt op school en dat het kan communiceren met klasgenootjes, leraren en familie. Dat slaagt
prima. Maar om de taalontwikkeling van een doof kind te bevorderen, zou er eigenlijk eerder
gestart moeten worden en niet pas als ze naar school gaan. Dat zou bijvoorbeeld thuis kunnen,
zodat (horende) ouders leren hoe ze over alles kunnen communiceren met hun dove kind, en daarbij
niet alleen de taal, maar ook het denken en emoties ontwikkelen. Dat zou kunnen in een
peuter/kleutergroep, waar dove volwassenen werken, die zonder problemen met de kinderen
kunnen communiceren. Dan zullen dove kinderen een betere taalbasis hebben, wanneer ze naar
school gaan.

– Een ander punt is het leren-lezen. Lezen is belangrijk én moeilijk voor dove kinderen. Nu zijn de
kinderen bijna allemaal slechte lezers. Het is belangrijk dat de Asociacion meer kennis krijgt over
lezen, en over hoe het lezen bij dove jonge kinderen zo vroeg mogelijk kan worden gestimuleerd.

– De gebarentolken spelen een belangrijke rol op de middelbare school en in het beroepsonderwijs.
Het is goed als zij meer kennis en vaardigheden krijgen op tolkgebied. Niet eenvoudig, want de
kennis in Peru daarover is heel pril.

Werk aan de winkel dus: in Cajamarca en in Nederland, want ideeën moeten worden omgezet in
plannen én in beleid. De komende maanden ga ik samen met het StOI-bestuur werken aan een
vijfjarenplan voor de periode 2020-2025. Dat plan zal de basis zijn van waaruit ook nieuwe projecten
kunnen worden opgestart voor de Asociación/StOI. We zullen daar dan projectpartners bij gaan
zoeken die ook financieel willen meewerken. Een mooie uitdaging om samen aan te gaan werken!

Resultaten:

In Cajamarca is in 2018 het kwartje gevallen!

Middelbare scholieren krijgen instructies

– Een aantal werkende doven, vaak al jarenlang van de middelbare school af, is begonnen aan speciale cursussen. Soms technisch, een opfriscursus of dan toch eindelijk dat laatste jaar van de middelbare school proberen af te maken, zodat ze ook een officieel diploma hebben. De grotere bedrijven nemen, gedwongen door de wet, meer gehandicapt personeel aan en komen snel bij de doven uit, want die zijn inmiddels toch iets beter opgeleid, mede dankzij onze programma’s van inclusief onderwijs van inmiddels bijna een decennia lang;
– Er zijn nu drie dove studenten die aan de universiteit studeren of hoger technisch onderwijs volgen. Bij al deze jonge studenten zorgen wij op groepsniveau of individueel, voor het vertalen van Spaans naar gebarentaal en we helpen met huiswerkbegeleiding;
– Het Ministerie van Werkgelegenheid, het Ministerie van Onderwijs en een privé-Universiteit geven inmiddels eigen cursussen gebarentaal. Ze maken daarbij gebruik van onze (ex) werknemers uit de ijszaak of van onze stichting. De coördinatie en transparantie zouden stukken beter kunnen maar iedereen ziet mogelijkheden en velen kopiëren simpelweg onze aanpak;
– Ouders komen vrijwillig naar onze bijeenkomsten want ze hebben in de gaten dat ze er iets van opsteken;
– De logopedisten vragen zich meer af wat het effect is van hun therapieën en wisselen onderling hun ervaringen uit.

Waar staat StOI voor?

StOI – Stichting Oportunidades Iguales – (Gelijke Kansen Peru), zet zich sinds 2010 vanuit Nederland in voor een betere positie van doven en slechthorenden in het noorden van Peru. StOI richt zich op drie aandachtgebieden:
beter onderwijs voor doven en slechthorenden (basis- en voortgezet onderwijs);
stimuleren van activiteiten die de emancipatie en participatie van doven en slechthorenden bevorderen;
creëren van meer opleidings-, stage- en werkplekken voor doven en slechthorenden.
Om onze doelen in Peru te realiseren, werken we nauw samen met onze Peruaanse zusterorganisatie Asociación Holanda.
In Nederland bestaan de activiteiten van StOI uit het geven van voorlichting over wat er in Peru gebeurt, het onderhouden van contacten met ‘de vrienden van StOI’, het leggen van contacten met mogelijke financiers van projecten en het inzamelen van fondsen.

 

Wordt vriend(in) van StOI!

Je bent al vriend(in) van onze stichting door een jaarlijkse storting van minimaal 20 euro op bankrekening
NL 74 ABNA 057.98.37.777 t.n.v. StOI te Amstenrade.
Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom.

StOI in beeld

Kijk op ons Youtube-kanaal voor diverse films en items over activiteiten van StOI.

Kleintjes krijgen gebarenles