Vraag & antwoord

1. Kan ik ook gaan kijken in Peru hoe het daar loopt?

Iedereen die StOI steunt is van harte welkom voor een bezoek aan Cajamarca. Je mag in ieder geval rekenen op een persoonlijke ontvangst door Pim en Luz Marina mét een gratis ijscoupe in de Heladeria Holanda aan de Plaza de Armas in het centrum van Cajamarca.

Maar een bezoek aan scholen met dove kinderen of bedrijven met dove werknemers zit er niet in. De Peruaanse doven ervaren dat al snel als ‘aapjes kijken’ en dat willen we uiteraard per se niet. Bovendien zou er toestemming voor moeten zijn van officiële instanties, een lastige kwestie. Hetzelfde geldt voor eventueel vrijwilligerswerk. Men is daar terughoudend in. De Peruanen willen het vooral graag zelf doen. Wij steunen hen daarbij met financiële middelen, met materialen en met adviezen en dat is het.

En verder is Cajamarca een prachtig vertrekpunt voor een verkenning van het noorden van Peru of een reis door het hele land.

Je vindt de Heladeria Holanda trouwens ook in de beroemde Lonely Planet reisgids terug. Lees hier wat daar over staat geschreven.

2. Zijn de gebaren in de Nederlandse gebarentaal dezelfde als die in Peru?

Nee en ja. Veel landen of regio’s kennen hun eigen gebarentaal, die los staat van de gesproken taal van de horende mensen. De internationale index van talen onderscheidt 121 gebarentalen van dovengemeenschappen. Voorbeelden van landelijke gebarentalen zijn NGT (Nederlandse Gebarentaal), VGT (Vlaamse Gebarentaal) en ASL (American Sign Language). En zo bestaat er dus ook een Peruaanse Gebarentaal, met diverse regionale varianten, vergelijkbaar met gesproken dialecten.

Vroeger had je in Nederland vijf dovenscholen, en elke school had zijn eigen dialect. Stiekem, want gebarentaal was tot 1980 verboden. Als dove moest je maar leren liplezen en praten. Maar onderling gebaarden de kinderen volop. En omdat je in Amsterdam niet kon zien wat de dove scholieren in St. Michelsgestel gebaarden, leidde dat tot dialecten. Vlaanderen en Nederland zijn ondertussen redelijk gestandaardiseerd. Ze verschillen (net als in de gesproken talen) op onderdelen van elkaar.

Peru heeft overigens het internationale VN-handvest getekend waarin de gebarentaal wereldwijd als officiële taal wordt erkend, maar er is nooit een opleiding Peruaanse Gebarentaal gestart in Peru. Dat is tegenstrijdig, maar gebeurt in heel veel derde wereldlanden. Dat wil zeggen dat overheidsinstanties niet voldoen aan de door diezelfde overheid geformuleerde wetten (zie ook het voorbeeld van de introductie van inclusief onderwijs). In het gerechtelijke systeem en in het onderwijssysteem levert dat ingewikkelde situaties op. Als je tolk-vertalers op televisie ziet, is dat vaak een privé-initiatief en geen standaardbeleid. Deze informele situatie is overigens vaak toch beter dan wanneer horende mensen de standaard gebarentaal voor doven gaan ontwikkelen.

Ook in Peru, dat veel groter is dan Nederland, zijn er regionale verschillen binnen de gebarentaal. Maar natuurlijk zijn er ook overeenkomsten. Bij het verbeelden van begrippen of situaties worden in veel gebarentalen op elkaar lijkende gebaren gebruikt. Daarnaast is het zo dat doven eraan gewend zijn om met deze verschillen of ‘rijkdom’ aan gebaren om te gaan. Dit maakt dat twee doven uit verschillende landen elkaar toch redelijk snel kunnen begrijpen en volgen.

3. Kan StOI ons ondersteunen als wij een fondswervende activiteit willen organiseren?

Met enige regelmaat ontvangt StOI verzoeken om mee te werken aan fondswervende activiteiten. Vaak gaat het om acties of activiteiten van particulieren, bedrijven, scholen of verenigingen.

Als bestuur juichen wij alle initiatieven en acties toe, ongeacht het financiële resultaat. Waar mogelijk leveren wij graag een actieve bijdrage bijvoorbeeld door het verzorgen van een presentatie over StOI, het aanleveren van folders, het schrijven van een artikel of een tekst, etc.

4. Heeft StOI de ANBI-status?

StOI beschikt sinds 2013 over de ANBI-status (registratienummer ANBI : RSIN 8197.61.576). Dit biedt StOI, maar ook de vrienden/vriendinnen van StOI de volgende voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

5. StOI werkt ook met projectfinanciering. Hebben jullie dan nog wel de steun van individuele donateurs nodig?

Zeker wel! Het een gaat niet zonder het ander. De tijd dat projecten in z’n geheel gefinancierd werden door projectpartners ligt al jaren achter ons. Ontwikkelingssamenwerking anno 2015 in Nederland gaat heel nadrukkelijk uit van een sterke eigen basis van de vragende partij, ook in financieel opzicht. Steeds vaker wordt daarbij een verdelingssleutel gehanteerd waarbij de vragende partij zelf 2/3 van de projectkosten geacht wordt te financieren en een aanvullende projectpartner het ontbrekende 1/3 deel levert.

Voor StOI is dat niet anders. Het project met Edukans dat we in 2014 en 2015 uitvoerden, ging uit van dit principe. En als we straks met andere partners een project aangaan, zal dit ook vanuit dit principe zijn.

Met andere woorden: jullie, de vrienden/vriendinnen van StOI, zijn en blijven het fundament waarop wij ons werk kunnen doen. Blijf ons daarom alsjeblieft steunen.

6. Hoe blijf ik op de hoogte van het werk van StOI?

Als vriend/vriendin van StOI ontvang je twee keer per jaar onze mailnieuwsbrief, in principe rond medio januari en medio juli/augustus. Hierin wordt overzichtelijk weergegeven wat bijzondere en belangrijke ontwikkelingen zijn vanuit StOI.

Daarnaast organiseren we gemiddeld eens in de drie jaar een zogenaamde StOI-middag in de Gelderhorst in Ede. Alle vrienden/vriendinnen en andere belangstellenden in het werk van StOI zijn hierbij welkom en krijgen een uitnodiging. Pim en Luz Marina en het StOI-bestuur zijn hierbij aanwezig. We zorgen voor enkele boeiende presentaties waarin tekst en uitleg wordt gegeven over voor StOI relevante zaken, er zijn wat (Peruaanse) hapjes en er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Uiteraard zijn er op deze bijeenkomsten doventolken aanwezig.

De eerste StOI-middag vond plaats in mei 2012, de tweede staat gepland op zondagmiddag 27 september 2015.

7. Is er ook een jaarverslag?

StOI hecht veel waarde aan een transparante verslaglegging van haar activiteiten en besteding van gelden. Over elk van de jaren sinds we actief zijn, is er een financiële verantwoording beschikbaar. Onder downloads kun je deze vinden en inzien.

In 2014 zijn we daarnaast begonnen met het maken van een sociaal jaarverslag, waarin we meer inhoudelijk ingaan op wat we in dat projectjaar hebben gerealiseerd. Ook dit verslag vind je terug onder downloads.

8. Als ik meer wil weten over doofheid of communicatie met doven in de Spaanse taal, waar kan ik dan terecht?

Hesperian health guides Er is een organisatie genaamd Hesperian health guides. Hun missie luidt: Hesperian strives for a world in which people and communities are equipped to achieve health for all. Our mission is to provide information and educational tools that help all people take greater control over their health and work to eliminate the underlying causes of poor health. Hesperian produces and shares easy-to-understand health information for people worldwide. –

Vanuit deze missie geeft Hesperian boeken/publicaties uit, die ook via downloads bekeken kunnen worden. Over doven hebben zij een boek met de titel ‘Helping children who are deaf’, dat zowel in het Engels als in het Spaans verkrijgbaar is. Zeer de moeite waard als je meer wilt weten over alle aspecten van doofheid.

Dit zijn de links naar de boeken:

http://en.hesperian.org/hhg/Helping_Children_Who_Are_Deaf

http://hesperian.org/books-and-resources/resources-in-spanish/

 

9. Overige vragen

Heb je een vraag die nog niet beantwoord is, stel hem gerust. Je mag van ons binnen afzienbare tijd een persoonlijk antwoord verwachten. Stuur je vraag naar ons toe via ons mailadres: info@gelijkekansenperu.nl

Wordt vriend(in) van StOI!

Je bent al vriend(in) van onze stichting door een jaarlijkse storting van minimaal 20 euro op bankrekening
NL 74 ABNA 057.98.37.777 t.n.v. StOI te Amstenrade.
Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom.

Kleintjes krijgen gebarenles