Campagne Maak een mooi gebaar

M

Als onderdeel van het de samenwerking met StOI heeft Wilde Ganzen begin juni 2021 de social mediacampagne Maak een mooi gebaar gelanceerd. Met de campagne wil Wilde Ganzen bij donateurs en sympathisanten meer begrip kweken over de positie van doven en dan met name dove jongeren in ontwikkelingslanden als Peru. Het project van StOI en de Asociación Holanda in Cajamarca geldt daarbij als voorbeeld. Via social media wordt een beroep gedaan om door extra giften de positie van doven te versterken door het aanleren van gebarentaal voor familieleden van doven. Uiteraard zijn wij hier heel enthousiast over. Waar mogelijk promoten we deze campagne dan ook. We vragen aan jullie, onze vrienden en vriendinnen om dat ook te doen.

In de campagne zien we beelden van Yvette, de Nederlandse voorzitter van StOI, naast beelden van Erlita en haar familie, hoog in de Andes in Peru.

Samenwerking met Wilde Ganzen

We hebben er al eerder over bericht in o.a. de nieuwsbrief van januari 2021: StOI is een samenwerkingsproject gestart met Wilde Ganzen. De ondersteuning die we van Wilde Ganzen de komende jaren krijgen, biedt een prima basis om de samenwerking met onze Peruaanse zusterorganisatie Asociación Holanda te kunnen voortzetten en uitbouwen.

StOI is door Wilde Ganzen gevraagd om ook mee te doen aan de campagne Project in Beeld. Wilde Ganzen zet daarbij in 2021 elke week één project ‘in the picture’. StOI / Asociación Holanda was hiervoor in de week van 25 april aan de beurt. Op NPO 2 werd op zondag 25 april om 12.55 u. een filmpje vertoond over de werkzaamheden van  StOI / Asociación Holanda van circa 1 minuut. Aan de hand van enkele foto’s werd de kern van onze activiteiten weergegeven. Het was een kort en krachtig bericht, geheel in de stijl van Wilde Ganzen. Herhaling volgt op twee latere tijdstippen. Ook op de radio zijn er spotjes waarin de projecten die Wilde Ganzen steunt aandacht krijgen. Daarnaast worden alle projecten die zo in beeld komen belicht in het blad van Wilde Ganzen, op hun website en social media-kanalen.

We zijn uiteraard blij met de aandacht voor en ondersteuning van ons project vanuit een institutionele organisatie als Wilde Ganzen, die wereldwijd meer dan 500 projecten ondersteunt. We hopen dat deze samenwerking nog lang zal duren en veel toegevoegde waarde zal opleveren.

We hechten er aan op deze plek nogmaals te benadrukken dat rechtstreekse donaties aan StOI nog steeds mogelijk én wenselijk zijn. Die vormen immers het fundament onder ons bestaan. Fondsverstrekkende organisaties geven vandaag de dag expliciet aan dat zonder eigen inkomsten/vermogen en zonder eigen achterban het niet mogelijk is om als partner bij hen in beeld te komen. StOI voldoet hier gelukkig ruimschoots aan en daar mogen we met z’n allen best trots op zijn. De afgelopen 10 jaar hebben we samen iets neergezet, waar we nu de vruchten van plukken.

We mogen en moeten echter niet achterover leunen, nu we met grotere organisaties samenwerken. Ook in de toekomst zijn onze eigen inkomsten, die van onze vrienden en vriendinnen dus, van groot belang. Mogen we daarom op jouw steun blijven rekenen?

Hartelijk dank.

Bestuur StOI.

 

 

Waar staat StOI voor?

StOI – Stichting Oportunidades Iguales – (Gelijke Kansen Peru), zet zich sinds 2010 vanuit Nederland in voor een betere positie van doven en slechthorenden in het noorden van Peru. StOI richt zich op drie aandachtgebieden:
beter onderwijs voor doven en slechthorenden (basis- en voortgezet onderwijs);
stimuleren van activiteiten die de emancipatie en participatie van doven en slechthorenden bevorderen;
creëren van meer opleidings-, stage- en werkplekken voor doven en slechthorenden.
Om onze doelen in Peru te realiseren, werken we nauw samen met onze Peruaanse zusterorganisatie Asociación Holanda.
In Nederland bestaan de activiteiten van StOI uit het geven van voorlichting over wat er in Peru gebeurt, het onderhouden van contacten met ‘de vrienden van StOI’, het leggen van contacten met mogelijke financiers van projecten en het inzamelen van fondsen.

 

Wordt vriend(in) van StOI!

Je bent al vriend(in) van onze stichting door een jaarlijkse storting van minimaal 20 euro op bankrekening
NL 74 ABNA 057.98.37.777 t.n.v. StOI te Amstenrade.
Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom.

StOI in beeld

Kijk op ons Youtube-kanaal voor diverse films en items over activiteiten van StOI.

Kleintjes krijgen gebarenles