Wie en wat is StOI?

Bestuur

Het StOI-bestuur, voorafgaand aan de derde StOI-dag in Ede, mei 2018.  

Het StOI-bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Er wordt afwisselend bij de bestuursleden thuis vergaderd om kosten uit te sparen. De bestuursleden zien vrijwillig ook af van het werken met reiskostenvergoedingen.

De bestuurssamenstelling is met ingang van januari 2018 als volgt:

Yvette Lentink (doof) | Voorzitter

Yvette Lentink

Yvette is werkzaam als coördinator vrijwilligers en algemene welzijnsactiviteiten bij de Gelderhorst in Ede, Nederlands enige centrum voor oudere doven.

 

Joep Heijster | Secretaris & penningmeester

Joep Heijster

Joep heeft het lange tijd bij EY gewerkt als accountant. Sinds 2023 is hij finance professional en adviseert familiebedrijven.

 

Frank Heijster | Algemeen bestuurslid

Frank Heijster

Frank runt samen met zijn partner al vele jaren een communicatiebureau: Meesters in Communicatie. Hun opdrachtgevers zitten veelal in de non-profit hoek (provincies, onderwijs, NGO’s). Daarnaast werkt Frank als docent Communicatie op het ROC Nijmegen bij de opleiding MCE – Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie.

Jeroen Jansen (doof) | Algemeen bestuurslid

Jeroen Jansen

Jeroen werkt als groepsbegeleider bij Kentalis in Sint Michielsgestel. Kentalis is de grootste organisatie in Nederland voor mensen met een beperking in horen en communiceren.

 

Julia van Grinsven  | Algemeen bestuurslid

Img12729

Julia was tot haar pensioen projectcoördinator bij Kentalis International en heeft vanuit die achtergrond het project in Peru leren kennen. Julia beschikt over veel kennis over onderwijs en zorg aan dove kinderen.

 

 

Het StOI-bestuur vergadert twee keer per jaar afwisselend bij één van de leden thuis. Iedereen zet zich volledig onbezoldigd in.

StOI maakt jaarlijks een financieel en sociaal jaarverslag waarin transparantie voorop staat.

Wil je hier meer inzicht in onze verslagen, plannen of statutaire gegevens, kijk dan onder downloads. 

 

Vriendennetwerk

Als je het werk van StOI steunt, kun je donateur worden. Voor 20 euro per jaar ben je vriend(in) van het project en ontvang je twee keer per jaar via mail een nieuwsbrief over de voortgang en nieuwe ontwikkelingen.

Eens in de drie jaar, als Pim en Luz Marina Nederland bezoeken, organiseren we in Ede bij de Gelderhorst een StOI-middag waar alle vrienden en vriendinnen welkom zijn en waar je uit de eerste hand kunt ervaren hoe het er in Peru aan toegaat.

StOI-vrienden en vriendinnen zijn ook altijd welkom in Cajamarca waar een gratis ijsje op je wacht!

Sinds de oprichting van StOI in 2010 schommelt het aantal vrienden tussen de zeventig en de honderd.

Wordt vriend(in) van StOI!

Je bent al vriend(in) van onze stichting door een jaarlijkse storting van minimaal 20 euro op bankrekening
NL 74 ABNA 057.98.37.777 t.n.v. StOI te Amstenrade.
Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom.

Kleintjes krijgen gebarenles