Hoe kun je StOI helpen?

Jaarlijkse bijdrage

Iedereen is welkom om iets voor StOI te doen. Het makkelijkst is uiteraard het overmaken van een donatie, eenmalig of -nog beter-, jaarlijks. We vragen 20 euro als jaarlijkse minimumbijdrage aan onze vrienden en vriendinnen. De gemiddelde donatie is in de afgelopen jaren telkens iets gestegen:

van ruim 40 naar zo’n 60 euro. Er zijn veel bedragen bij van 20 tot 50 euro, maar soms ook uitschieters van een paar honderd tot wel 1000 euro.

Acties/activiteiten

We zien regelmatig ook bijdragen binnenkomen die het resultaat zijn van een actie. Het betreft dan acties of activiteiten van particulieren, bedrijven, scholen of verenigingen.

Als bestuur juichen wij alle initiatieven en acties toe, ongeacht het financiële resultaat. Waar mogelijk leveren wij graag een actieve bijdrage bijvoorbeeld door het verzorgen van een presentatie over StOI, het aanleveren van folders, het schrijven van een artikel of een tekst, etc.

Voorbeelden acties/activiteiten

Hieronder staan enkele voorbeelden van acties/activiteiten waarbij voor StOI gelden zijn ingezameld.

2015: Studievereniging Ipso Facto uit Wageningen organiseert een benefietweek met diverse acties (sponsorloop, benefietfeest, lunchconcerten en een symposium) waarvan de opbrengsten (ruim 1.700 euro) naar StOI gaan.

2008-heden: De protestantse kerkgemeente Edam en Volendam collecteert jaarlijks voor StOI, waarbij tijdens de dienst en in het parochieblad wordt aangegeven wat StOI doet. In totaal is zo in diverse collectes, aangevuld met bijdragen van het kerkbestuur tot nu toe ruim 12.000 euro opgehaald.

Daarnaast zijn er heel veel lokale acties variërend van een alternatief verjaardagscadeau, een inzameling bij een familiereünie, een rommelmarkt, een Sinterklaasactie, verkoop van koekjes en andere etenswaren, een solidariteitsmaaltijd, een scholenproject, een afscheidsreceptie/feest voor iemand die met pensioen gaat, etc. Vaak gaat het om kleine, maar soms ook om grotere bedragen.

Incidentele bijdragen

In 2014 ontving StOI een eenmalig bedrag van 28.000 euro van het Global Durability Fund, een stichting die financiële middelen ter beschikking stelt aan organisaties die zich op duurzame wijze inzetten voor een betere wereld. StOI verdeelt het bedrag over twee jaar, zodat wij ook voor 2015 al een aantal projecten zeker kunnen uitvoeren.

Fiscale aspecten

anbi2StOI beschikt sinds 2013 over het ANBI-keurmerk. Voor fondsverstrekkende instellingen is dit keurmerk een vereiste om tot financiering of financiële steun te kunnen overgaan.

En voor donateurs biedt het keurmerk het voordeel dat giften aan StOI voor de belasting aftrekbaar zijn. Goed om te weten!

Wordt vriend(in) van StOI!

Je bent al vriend(in) van onze stichting door een jaarlijkse storting van minimaal 20 euro op bankrekening
NL 74 ABNA 057.98.37.777 t.n.v. StOI te Amstenrade.
Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom.

Kleintjes krijgen gebarenles