Wie is StOI?

Bestuur

DSC01583 Het nieuwe StOI-bestuur, in gezelschap van Luz Marina en Pim (op de voorgrond), voorafgaand aan de tweede StOI-dag in Ede op 25 september 2015.  

 

 

Het bestuur van StOI is in de zomer van 2015 gewijzigd. De nieuwe bestuurssamenstelling is als volgt:

Yvette Lentink (doof) | Voorzitter

Yvette LentinkYvette werkt als activiteitenbegeleider en ondersteuner van de Cliëntenraad bij de Gelderhorst in Ede, Nederlands enige centrum voor oudere doven. Yvette is tevens voorzitter van de Ondernemingsraad van de Gelderhorst.

Joep Heijster | Secretaris & penningmeester

Joep HeijsterJoep is partner/accountant bij EY Accountants (Ernst&Young), werkzaam op het kantoor in Maastricht.

 

Frank Heijster | Algemeen bestuurslid

Frank HeijsterFrank runt samen met zijn partner al vele jaren een communicatiebureau: Meesters in Communicatie. Hun opdrachtgevers zitten veelal in de non-profit hoek (provincies, onderwijs, NGO’s). Daarnaast werkt Frank als docent Communicatie op het ROC Nijmegen bij de opleiding MEC – Marketing, Evenementen en Communicatie.

Jeroen Jansen (doof) | Algemeen bestuurslid

Jeroen JansenJeroen werkt als assistent groepsbegeleider bij Kentalis in Sint Michielsgestel. Kentalis is de grootste organisatie in Nederland voor mensen met een beperking in horen en communiceren. Jeroen is naast zijn werk actief als bestuurslid in de Nederlandse Doven Atletiekbond.

 

Lisanne Houkes  | Algemeen bestuurslid

Lisanne HoukesLisanne is tolk Nederlandse Gebarentaal en werkt aan de Hogeschool van Utrecht als docent Tolkvaardigheden.

 

 

Het StOI-bestuur vergadert twee keer per jaar afwisselend bij één van de leden thuis. Iedereen zet zich volledig onbezoldigd in.

StOI maakt jaarlijks een financieel en sociaal jaarverslag waarin transparantie voorop staat.

Wil je hier meer inzicht in onze verslagen, plannen of statutaire gegevens, kijk dan onder downloads. 

 

Vriendennetwerk

Als je het werk van StOI steunt, kun je donateur worden. Voor 20 euro per jaar ben je vriend(in) van het project en ontvang je twee keer per jaar via mail een nieuwsbrief over de voortgang en nieuwe ontwikkelingen.

Eens in de drie jaar, als Pim en Luz Marina Nederland bezoeken, organiseren we in Ede bij de Gelderhorst een StOI-middag waar alle vrienden en vriendinnen welkom zijn en waar je uit de eerste hand kunt ervaren hoe het er in Peru aan toegaat.

StOI-vrienden en vriendinnen zijn ook altijd welkom in Cajamarca waar een gratis ijsje op je wacht!

Sinds de oprichting van StOI in 2010 schommelt het aantal vrienden tussen de zeventig en de honderd.

Wordt vriend(in) van StOI!

Je bent al vriend(in) van onze stichting door een jaarlijkse storting van minimaal 20 euro op bankrekening
NL 74 ABNA 057.98.37.777 t.n.v. StOI te Amstenrade.
Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom.

Kleintjes krijgen gebarenles